Invenio  Národní centrum podpory nadání


Středem našeho zájmu je nadané dítě. 


Hledáme postupy, cesty a příležitosti, které umožní naplnit jeho jedinečnost 

a tím prožívat radostný a smysluplný život.

Podporují nás